Voedselveiligheid van FruitConneqt

FruitConneqt wil dat de consument kan vertrouwen op goede, gezonde producten. Daarom doen wij er alles aan om samen met onze telers de veiligheid van onze producten te waarborgen. FruitConneqt handhaaft een proactief beleid op het gebied van voedselveiligheid. Wij bieden onze leveranciers begeleiding, brengen kwaliteitsprocessen in beeld en monitoren constant de kwaliteit van de producten.

Uitgangspunt van ons beleid is dat leveranciers:
– Minimaal GlobalGap gecertificeerd zijn;
– Producten volgens de wettelijke eisen telen;
– Voldoen aan het wettelijk vastgestelde maximum residu limiet (MRL);
– Klantspecifiek kunnen telen om de Europese retail optimaal te kunnen bedienen.

Certificaten FruitConneqt

IFS Broker

small-certificaat2

SKAL BIO
small-certificaat2

QS Certificate
qs-certificate-fruitconneqt